Alt Om Sundhed: Forside » Lægen skriver » Naturen – den store læge – om naturmedicin
Naturen træer
Læge Carsten Vagn Hansen skriver sine betragtninger og gode råd om naturmedicin og kosttilskud. Foto: Karen Seneca, Madensverden.dk.

Naturen – den store læge – om naturmedicin

Naturen giver adgang til både forebyggende og behandlende midler. Her får du læge Carsten Vagn Hansens råd om naturmedicin og kosttilskud.

Det er ganske interessant, at det, som i dag kaldes alternativt og helhedsmedicin, var grundlaget for lægekunsten, som først og fremmest Hippokrates grundlagde i Europa.

Hippokrates gik ind for forebyggelse gennem mådehold og en sund levevis og mente, at hvis folk blev syge, skyldtes det en eller anden ubalance i systemet med fysisk eller psykisk baggrund.

Han mente, at lægekunstens opgave først og fremmest var at hjælpe naturen, da det er naturen selv, der er det vigtigste middel til helbredelse. Lægen er blot en medhjælper.

Det er mennesket, ikke sygdommen, der skal behandles, og lægen må derfor skaffe sig indsigt i patientens hele liv, kendskab til vaner, arbejde, livsforhold, måde at tænke og leve på. Lægen skal undersøge hele mennesket, ikke blot organer eller legemsdele.

Et berømt citat af Hippokrates er: ”Først ordet, så planten, til sidst kniven”. Det er grundlæggende i en læges arbejde at undgå at skade sin patient, hvilket i vor tid med mange undersøgelser, stærkt virkende lægemidler og operationer kan være svært.

Lægemidler versus medicin fra naturen

Bivirkninger af lægemidler er nu den fjerde hyppigste dødsårsag. Derimod er det en sjældenhed at se dødsfald og skader ved anvendelsen af naturmedicin og kosttilskud, når brugen ikke overdrives, og naturmedicinen ikke bruges til selvbehandling af uklare symptomer, hvor der kunne ligge en alvorlig sygdom bag.

Naturlægemidler er præparater, som indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen.

De bliver typisk fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele, og naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til brug på slimhinder.

Alle naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, der stiller krav til fremstillingen, til kvaliteten, til sikkerheden og til virkningen af produktet.

Det skal ved ansøgningen om godkendelse kunne sandsynliggøres, at midlet har den virkning, det er godkendt til, men der kræves ikke en så omfattende og dyr dokumentation, som der skal til ved godkendelse af lægemidler.

Læs også: Hvad er penicillin og hvornår skal du have det

Hvad er kosttilskud

Kosttilskud er i fødevarelovgivningen defineret som varer, der, uden at være lægemidler, sælges som tilskud til sædvanlig kost. De må principielt ikke have nogen medicinske virkninger på fx sygdomme.

Har det det, må de ikke sælges frit og kan først komme i handelen efter godkendelse som lægemiddel. Et godt eksempel på dette er sukkerstoffet glukosamin, der har en fin virkning på brusken ved slidgigt, så brusken styrkes, og dens nedbrydning stoppes.

Uden at man risikerer at opleve de kraftige bivirkninger som en række gigttabletter, som oven i købet kan fås i håndkøb, har.

Læs også: Træning hjælper på gigtsmerter.

Hvor kan naturlægemidler hjælpe?

I virkeligheden har både naturlægemidler og kosttilskud en række positive virkninger ved næsten alle sygdomme. Det har man vidst i flere tusinde år, måske meget længere.

Medicinmænd, kloge koner og mænd har fra deres forgængere lært, hvad de forskellige planter og rødder mm. kan bruges imod, og siden har munke, nonner, præster, læger og apotekere oparbejdet en viden om brugen af naturens lægemidler.

En østrigsk kone ved navn Maria Treben har kaldt sin urtebog, der er solgt i millioner af eksemplarer, for ”Sundhed fra Guds Apotek”. Det er en udmærket lille bog om brugen af de urter, vi alle kan finde ude i naturen, mod en række forskellige sygdomme.

Hun giver en udmærket vejledning om den rigtige indsamling, opbevaring og tilberedning af lægeurterne, noget der er meget vigtigt, hvis de skal virke.

Naturlægemidler virker langsommere

Et problem ved brug af planter og plantedele er, at indholdet af aktive stoffer kan være meget varierende, alt efter hvordan blandt andet vejret har været, og hvor de har vokset.

Det er derfor et stort fremskridt, at man i naturlægemidlerne har krævet et standardiseret indhold af de virksomme stoffer, før de kan godkendes. Man er altså ved køb af naturlægemidler sikker på at få de virksomme midler i den rigtige mængde.

Naturlægemidler er oftest længere om at virke end de kunstigt fremstillede egentlige lægemidler. Man skal normalt regne med at tage naturlægemidler i et par måneder, før man kan vurdere virkningen fuldt ud, men det kan meget vel være, at de virker hurtigere.

Til gengæld slipper man som nævnt for at opleve kraftige og farlige bivirkninger. Hverken naturlægemidler eller kosttilskud er dog uden bivirkninger, hvis man tager for meget af dem, og i nogle tilfælde kan man opleve at reagere allergisk på dem, hvis der er nogen af urterne, man har udviklet allergi overfor.

Vær opmærksom på ikke at blande midlerne

Der kan også opstå problemer med nogle naturlægemidler, hvis man indtager dem sammen med visse lægemidler. Tager man fx hyperikum, ”den grønne lykkepille”, sammen med lægemidler af typen lykkepiller, kan der opstå kraftige bivirkninger.

Hyperikum øger også nedbrydningen af kemiske stoffer i leveren, blandt andet lægemidler, så deres virkning svækkes.

Nogle former for naturmedicin kan svække virkningen af behandling med blodfortyndende medicin, mens andre kan forstærke den. Man skal derfor, som over for al anden medicin, bevare respekten for naturmedicin og sikre sig, at den ”går” sammen med de lægemidler, man eventuelt får.

Hvis lægen ikke ved noget om det, kan man spørge apotekeren, men der skal også på indlægssedlen være oplysninger om eventuel interaktion, som det kaldes.

Boganfalinger

Principielt kan man godt tage naturmedicinske midler på egen hånd, men det må tilrådes at spørge sig godt for om virkningerne, før man tager dem.

Her er det et problem med lovgivningen, der forbyder andre forretninger end apotekerne at give oplysninger om kosttilskuds og naturmedicins virkninger på sygdom.

Der er heldigvis taget initiativ til at ændre lovgivningen, men indtil det er sket, er det en mulighed at læse sig til meget i de mange gode bøger om naturmedicin og kosttilskud, der udkommer i disse år, fx læge Jerk Langers udmærkede bøger, ”Politikens bog om naturlægemidler” og ”Politikens bog om vitaminer & mineraler”. En tredie god bog er James A. Dukes bog ”Det grønne apotek”.

Hvad skal jeg vælge?

Der er et enormt udbud af naturmedicin og især af kosttilskud, så det kan være svært at vælge, hvis man vil styrke sundheden og bekæmpe sygdom med dem. Også her lønner det sig at læse sig til, hvad der hjælper mod hvad, og hvor meget der skal til.

Man kan også spørge sin læge, på apoteket eller andre, der er kyndige på det sundhedsmæssige område. Desværre undervises der ikke under lægestudiet i urtemedicin og andre naturlige metoder til helbredelse, i modsætning til de fleste andre lande.

Vil man tage naturmedicin og kosttilskud i forebyggende øjemed, er det klogt at tænke over, hvilke sygdomme man hyppigt rammes af og dør af i sin familie. For eksempel hjerte- og kredsløbslidelser, afkalkning af knoglerne eller cancer.

Ud fra denne viden kan man læse sig frem til, hvad det kan være værdifuldt at købe og bruge. Kvaliteten af det, man køber, skal være i orden.

Tjek ingredienserne

Da der er ret skrap kontrol med kvaliteten af naturmedicin, kan man være rimeligt tryg ved den, men når det gælder kosttilskud kan man godt risikere at få for lidt for pengene, og at de ikke virker, som de skal.

Råvarerne kan have været købt for billigt, og indholdet kan være i en form, som kroppen har svært ved at optage. Derfor er det klogt at kigge efter, om naturlægemidlet eller kosttilskuddet er fremstillet efter GMP – good manufacturing practice.

Det betyder, at kvaliteten af råvarerne, fremstillingen, opbevaringen mm. er under kontrol og i orden. Man får herigennem en rimelig garanti for, at det, man køber, er i orden.

Men husk, at grundlaget for sundhed er en sund livsstil, med frisk luft, vand, lys, sund mad, brug af kroppen og hovedet, psykisk balance, et godt forhold til sine medmennesker, sit miljø og sit arbejde samt ro i sjælen. De tre store helbredere er Vorherre, tiden og naturen.

Læs også: 50 gode livsråd fra Radiodoktoren.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *